Kurzemes reģiona sociālo pakalpojumu sniedzēji

KURZEME

SAC "ĀBELES" ✅
Fakstiskā adrese: SAC "Ābeles", Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Kontaktpersona:
Sarmīte Kušniruka
Mob.:
+37125428390
Telefona numurs:
+37163831235
E-pasts:
abeles@saldus.lv
Apraksts:
Sociālās aprūpes centrs sniedz ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem. Sociālā pakalpojuma galvenais uzdevums nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkam māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.
Mājas lapa:
NAV
Cita informācija:
Uzzināt vairāk
Image
Visu Latvijas reģionu, sociālo pakalpojumu sniedzēju katalogs
 

Reģionu katalogs

liga@nsus.lv
Darba laiks
P. - C. (10:00- 18:00)
© 2022 E-care